21sie/16

Gastro catering – usługi

Szykowanie przeróżnych imprez wymusza od nas poświęcenia sporej ilości naszego drogiego czasu, bądź zapłacenie ekspertom, jacy wykonają swoją pracę najlepiej. Druga propozycja jest dobra wówczas, jak chcemy przyjąć dużo ludzi, uroczystość jest dla nas niezwykle istotna, nie mamy czasu na zorganizowanie przyjęcia albo pojęcia za co się zabrać oraz co zrobić i zasadniczo zamierzamy mieć to z głowy i mieć mniej obowiązków na głowie. Słowo catering odnosi się ogólnie do zapewnienia posiłków określonej liczbie osób, a dokładnie pokarmów na wynos. W dzisiejszych czasach jest to bardzo popularne i czerpiemy z tego modelu usług nieświadomowie nie wiedząc, iż dana jednostka zajmuje się cateringiem.

Jak działa catering? Najprościej rzecz biorąc: kiedy przygotowujemy imprezę. Zdajemy sobie sprawę, iż nie damy rady zrealizować wszystko sami bądź nie chcemy tego wykonywać z jeszcze innych powodów. Wyszukujemy w Internecie odpowiedniej dla nas firmy cateringowiej, która umożliwia nam obsługę imprezy po wykonaniu wstępnych oczekiwań, ilości osób uczestniczących w przyjęciu oraz jakiego typu dania sobie życzymy. Firma cateringowa, jako zespół profesjonalistów, przez cały czas służy nam pomocą oraz doskonałą poradą, gdyż firma sama może podpowiedzieć określone menu, dowóz niezbędnych produktów oraz przygotowania całej zabawy pod kątem zaopatrzenia w żywność.

Więcej: http://www.catering-gastro.info/

15lip/16

Systemy kontroli dla serwisów i nie tylko

csFirma Control System FMN jest uwierzytelnionym dystrybutorem izraelskiej korporacji Synel w Polsce oraz aprobowanym hurtownikiem marki HID Global wchodzącej w skład Assa Abloy, świadczącej systemy kontroli czasu dostępu i rejestracji czasu pracy. Posiadamy ponadto własne produkty i wyposażenia z zakresu kontroli dostępu indywidualnie dostosowywane do konieczności odbiorców.

System kontroli dostępu zawęża wstęp do pomieszczeń i powierzchni w wskazanym budynku, dopuszczając tylko osoby autoryzowane, korzystające z identyfikatorów. Systemy RCP odgrywają coraz ważniejszą funkcję w zarządzaniu przedsięwzięciem. Wedle badań opisywanych w prasie samo zainstalowanie systemu ewidencji czasu pracy powoduje wzrost efektywności zatrudnionych, spadek ilości spóźnień oraz przerw w pracy co przenosi się w sposób naturalny na wyniki firmy.

Strona firmy: http://www.cs.pl

05sie/15

Zastosowanie telekomunikacji w transporcie

Inteligentne systemy łączności drogowej IVHS. Rozwój teleinformatyki spowodował pojawienie się systemów, które umożliwiają zarządzanie ruchem i zwiększają bezpieczeństwo i efektywność jazdy. Wdrażane są eksperymentalnie, tzw. inteligentne samochody, które poruszają się po inteligentnej drodze. Są to podstawowe elementy Inteligentnych Systemów Pojazd-Autostrada. Dąży się więc do automatyzacji ruchu. Zarządzanie autostradami polega na posiadaniu odpowiedniej stałej wiedzy o ruchu i warunkach, w jakich się on odbywa. Jest to niezbędne do szybkiego reagowania na utrudnienia, zakłócenia i awarie. Bez nowoczesnych systemów łączności byłoby to niemożliwe. Jeśli inteligentne samochody i inteligentna droga będą systemami przyszłymi, to wyposażanie w urządzenia teleinformatyczne autostrad staje się coraz bardziej powszechne. Do elektronicznych systemów autostradowych należą: sieć kolumn wzywania pomocy, system telemetrii, system sygnalizacji dynamicznej, system sterowania ruchem, systemy automatycznego pobierania opłat. Pierwszymi praktycznie wykorzystywanymi w transporcie samochodowym tego rodzaju systemami były systemy informacji dla kierowców DIS. Są one już użytkowane w Ameryce Północnej. Obecnie kładzie się nacisk na jednokierunkowe techniki nadawcze, w których informacje są przekazywane z centrów nadzoru ruchu do kierowców pojazdów będących w ruchu. Systemy takie można dość łatwo przystosować do łączności dwukierunkowej.

05sie/15

Zarządzanie w transporcie

Nowoczesne zarządzanie w transporcie jest przede wszystkim oparte na obserwacji rynku transportowego, wdrażaniu takich rozwiązań, które sprawdzają się, nie zaś na abstrakcyjnych formułach, cybernetycznych modelach i matematycznych wzorach, pretendujących do miana prawd uniwersalnych. Zmiany są dzisiaj wymuszane głównie przez burzliwe otoczenie, a zwłaszcza dynamiczny rynek transportowy respektujący prawa ekonomiczne i rewolucjonizujący dotychczasowe strategie działania. Uważna obserwacja praktyki transportowej prowadzi bowiem do odkrycia bogactwa nowych rozwiązań i uwarunkowań sprzyjających reorientacji dotychczasowych postaw i zachowań rynkowych, zarówno wśród przewoźników, jak i usługobiorców. W tej sytuacji, osiąganie sukcesu przez przedsiębiorstwa transportowe staje się coraz bardziej zależne od ich zdolności szybkiego reagowania na potrzeby i życzenia usługobiorców. Realizacja tego typu przedsięwzięć jest m.in. warunkowana dobrą znajomością źródeł i czynników przewagi konkurencyjnej własnego przedsiębiorstwa. W zarządzaniu tym nie struktura, nie jedynie słuszne zasady i reguły, nie tylko najnowsze metody i instrumenty, ale niepowtarzalne jednostki ludzkie i złożone z nich zespoły decydują o sukcesie organizacji. Takie warunki spełnia zarządzanie strategiczne. Ma ono na celu eliminację niepewności w działalności gospodarczej, a równocześnie przez podejmowanie strategicznych decyzji zorientowanych na rynek, zapewnia każdemu przedsiębiorstwu transportowemu jako całości elastyczność i dynamikę zmian w działaniu, odpowiednią do dynamiki zmian w otoczeniu.

05sie/15

Zarządzanie transportem

Zarządzanie transportem jest najbardziej istotną czynnością logistyczną. Wynika to z faktu, że często ponad 25% ogólnych kosztów logistycznych w firmie związanych jest z transportem zewnętrznym. Dlatego też zarządzanie transportem zasługuje na szczególną uwagę. Zarządzający transportem doradzają kierownictwu przedsiębiorstwa oraz podejmują szeroki wachlarz decyzji: od ogólnych, o znaczeniu strategicznym, po tak szczegółowe, jak wskazanie na konkretnego przewoźnika i konkretną trasę przewozu. Osoba zajmująca się zarządzaniem transportem musi w związku z tym znać finanse, elementy prawa, a także mieć umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałowymi. Zarządzający transportem powinni rozumieć istotę procesu logistycznego oraz to, w jaki sposób ich działalność może wpłynąć na osiągnięcie celów logistycznych i ogólnych przedsiębiorstwa. Minimalizowanie kosztów związanych z transportem często nie prowadzi do osiągnięcia obu tych celów. Błędy z tym związane mogą prowadzić do zwiększenia kosztów logistycznych, pogorszenia obsługi klientów, zmniejszenia sprzedaży i w rezultacie do zmniejszenia dochodowości firmy. Dlatego też istota zagadnienia polega nie na znalezieniu najtańszego środka i sposobu transportu, lecz na zorganizowaniu transportu w taki sposób, aby umożliwiał zwiększoną produkcję i sprzedaż. Ponadto należy mieć świadomość, że na koszty transportu ma wpływ także działalność innych służb przedsiębiorstwa. Dział sprzedaży, ograniczając wydatki na opakowanie „promocyjne” produktów, powoduje konieczność poniesienia dodatkowych wydatków na opakowania ochronne.